Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl

Przedszkole Nr 188  jest Przedszkolem Specjalnym dla dzieci słabowidzących.

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Kieleckiej 20.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:
1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
2. Aktu założycielskiego,
3. Statutu.

Przedszkole zostało utworzone we wrześniu 1980 roku 
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:
Przedszkole Specjalne Nr 188
02 - 550 Warszawa
ul. Kielecka 20
tel./fax 022 849 94 17

Pokaż informacje o artykule