Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl

 

Organami przedszkola są:

których zasady pracy i współdziałania określają oddzielne regulaminy

 

Organy przedszkola (dyrektor placówki, rada pedagogiczna i rada rodziców) ściśle współpracują ze sobą przez co zapewniają
  1. właściwe wypełnianie własnych kompetencji,
  2. bieżącą wymianę informacji,
  3. systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.

Pokaż informacje o artykule