Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
  1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
  2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem
W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców;
  1. Zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
  2. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola

Pokaż informacje o artykule