Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych rodziców.
W skład rady rodziców wchodzi 4 członków - po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin działalności rady rodziców.

Pokaż informacje o artykule