Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem - przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

Pokaż informacje o artykule